Niedziela, 21 Lipca 2024 r. 203 dzień roku. Imieniny: Andrzej, Benedykt, Daniel

Polityka Prywatności

Polityka prywatności tutaj zamieszczona dotyczy grupy serwisów wchodzących w skład Prestiżowego katalogu firm weselnych:
sale-weselne.pl, catering-weselny.pl, zespoly-weselne.pl, fotografia-weselna.pl, video-weselne.pl, poligrafia-weselna.pl, organizacja-wesel.pl, samochody-weselne.pl, garnitury-weselne.pl, suknie-weselne.pl, salony-weselne.pl, obraczki-weselne.pl, cukiernie-weselne.pl, kwiaciarnie-weselne.pl, podroz-poslubna.pl, dje-wesele.pl zwanych dalej skrótem: PKFW

Administrator danych osobowych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych grupy serwisów PKFW jest:
Firma: ALLCREATIVE - Rafał Stasiak, ul. Północna 28 m3, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
NIP: 7322005343

2. W sprawie zmiany, usunięcia lub zgłoszenia złamania zasad ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc wiadomość email na adres: lub telefonicznie +48 502180241


Dane Osobowe.
§ 1
1. Podawanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, jednak niezbędne w przypadku użytkowników oraz firm reklamujących się na łamach serwisów należących do PKFW.

2. Od dnia 25.05.2018 r. Administrator PKFW dotrzyma wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO".

§ 2
Jakie dane przetwarzamy?

1. Przetwarzamy, gromadzimy dane osobowe obejmujące wszystkie informacje które podajesz w procesie rejestracji / dodawania nowej firmy, jak i w dalszych etapach korzystania z serwisów PKFW. Podstawowe dane o które prosimy to: imię, nazwisko, adres, województwo, email, numer telefonu kontaktowego. Są to dane podstawowe podawane w procesie wypełniania formularzy z danymi firmy.

Zakres danych dla poszczególnych firm które reklamują się u nas może się różnić, ponieważ każdy użytkownik może podać więcej nie obowiązkowych danych w opisie swojej oferty np., adres strony www, adres strony profilu na fb oraz inne dodatkowe dane które chciał by przekazać swoim potencjalnym klientom.

§ 3
Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?

1. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzania przetwarzania danych osobowych.

2. Administrator informuje iż odbiorcami danych osobowych będą:
- podmiot zapewniający hosting grupie portali PKFW
- podmiot zajmujący się rozbudową i bezpieczeństwem portalu
- biuro rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych
- operatorzy płatności
- upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy Państwowe

Podmioty te są odbiorcami danych w rozumieniu "RODO", będąc tak zwanymi podmiotami przetwarzającymi działającymi w imieniu i na polecenie Administratora PKFW


§ 4
Czy Twoje dane będą przekazywane po za obszar Uni Europejskiej?

1. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba, że dane dotyczą osób, użytkowników spoza tego obszaru. Wówczas może się zdarzyć, że zostaną one udostępnione lub przekazane do kraju pochodzenia. Dane te będą przekazywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§ 5
Prawa które przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem Twoich danych.

1. Prawo do dostępu do swoich danych osobowych, możliwość dokonania ich weryfikacji, poprawienia, a także usunięcia (bycia zapomnianym).

2. Prawo do ograniczania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych jeśli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymaganiami prawnymi.

3. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawa te możesz wykonać poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora. Prawa zostaną wykonane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 6
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i okres w jakim będą przetwarzane.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f "RODO". Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

1. Cel: wykonywanie usług
Wykonanie umowy na linii Administrator - Użytkownik.

Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit b) "RODO" - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Okres przetwarzania: Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Administratorem a użytkownikiem. Dane te mogą być jednak przetwarzane dalej po wygaśnięciu umowy jeśli jest to dozwolone i wymagane w świetle obowiązującego prawa. Np. przetrzymywanie w celach statystycznych, rozliczeniowych.

2. Cel: statystyka lub marketing własny
Analizowanie i profilowanie danych w celach statystycznych

Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. f) "RODO" - uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania: Do czasu zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu.


Pliki Cookies (tzw. Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do PKFW mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do świadczenia podstawowych usług, uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

PKFW - korzysta z plików cookies:
- własnych - generowanych przez serwisy
- zaufanych podmiotów trzecich - wysyłanych przez narzędzia analityczne np. Google Analytics, Facebook

Wyłączenie / zablokowanie cookies w przeglądarce nie uniemożliwi korzystania z serwisów grupy PKFW, lecz może utrudnić niektóre działania.


Wyłączenie Odpowiedzialności

PKFW zostały stworzone, aby pomagać prowadzenie biznesu. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z dokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami.

Grupa serwisów PKFW nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone w serwisach reklamy.
Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

Pomocna dłoń

Masz jakieś pytania,
propozycje, sugestie,
napisz do nas:lub zadzwoń:

tel. 48 42 292 05 38

tel. kom. 502 180 241